EAS

Ettevõtluse arendamise sihtasutus on andnud jaatava vastuse BreezeMarine Group OÜ taotlusele  järgmise toetusmeetme raames:

  • Perioodil 4.06.2018.a. kuni 3.12.2019.a. viidi Euroopa Regionaalarengu Fondi kaasrahastamisel läbi projekti EU52430 „BreezeMarine arenguplaan 2018-2021“ esimene etapp. Projekt sai tuge EASi ettevõtte arenguprogrammi toetusmeetmest summas kuni 263 070 EUR.